זכרונות איש כפר-סבא

יסוד כפר-סבא וקורותיה
מאת דב בן ר' נחמן סקיבין

התוכן

- משא יקרה
פרק ראשון: נער מחבב אדמת קודש
פרק שני: בחור עמל למען ציון ממרחקים
פרק שלישי: בדרך לציון
פרק רביעי: היכרות עם אמא-אדמה
פרק חמישי: במושבות יהודה
פרק ששי: שני קשרים בין שתי משפחות
פרק שביעי: חבלי יסוד של מושבה
פרק שמיני: כפר עברי קטן בקו האש בין מעצמות אדירות
פרק תשיעי: התנערות וחורבן חדש
פרק עשירי: לבנות ולנטוע
פרק אחד-עשר: כבוד חברים
- יואל אברוצקי; דב ויינברג
- יהושע וישני
- בנציון זטלר
- אליעזר נלקין; חיים סוסנובסק
- יוסף סוסנובסקי; ברוך פריבר
- אברהם קמינסקי
- נתן רפופורט
- יצחק שיינפיין
- אליהו אוסטשינסקי
- דוד לוונברג
- צבי אריה סלור
- ר' שמחה אייזיק
- האגרונום ישראל פפר
- העסקן הדתי ר' זליג ביילין

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים