זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

בתצלום: צבי אריה סלור ומשפחתו


והוסמך בתואר דוקטור לרפואה. חזר ארצה לראות את משפחה ונסע עוד פעם למארוקו.

במשך המלחמה האחרונה נכלא שם במחנה-הסגר בתור ''ניתן אןיב'' ושוחרר כשכבשו האמריקאים את מארוקו

ר' שמחה אייזיק

נולד בי' אייר תר''כ בעיר לובן (פולין). למד בישיבת הגאון ר' יהושע מקונטא ונחשב לעילוי. התישב בפלונסק ועסק במסחר. נמנה על המכובדים שבבחסידי גור, תלמיד-חכם וירא-שמים. התמסר בכל חום לבו לחיבת-ציון ונתן יד וממון לפעולותיו. ביחוד היתה אז פעולה מיוחדת ליהודים דתיים: לחתום ולהחתים על נטיעת עצי אתרוג בגן-שמואל (על שם רבי שמואל

182

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא