זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

עזר הרבה לתושבי כפר-סבא ולמהגרי תל-אביב ויפו שהתרכזו כאן במלחמה הקודמת, כי ידע איך לכפר את פני נוגשי הממשלה בפיוסים ומנחות לפי המנהגים המקובלים ולרכך את נגישותיהם. אחרי המלחמה הקודמת קיבל עליו את השמירה בכפר-סבא ובעין-חי, והודות לקשריו עם הילידים לא נעלם ממנו מה שזוממים בכפרים ובמחנות האוהלים שבסביבה וידיעותיו היו רבות-ערך לעומדים בראש ההגנה העברית במקום ובסביבה. בתור מוכתר המושבה השתתף בפעילות בעניני הצבור, בועדת ההגנה וביתר המוסדות, עזר לכל מי שפנה אליו בעצה, במלה טובה וגם ביד נדיבה. בתו נישאה לשמשון בני.

צבי אריה סלור

נולד בירושלים באב תרל''ה. למד בחדר ואחר-כך בישיבת הרב אריה פרומקין בפתח-תקוה. בן עשרים החל לעבוד בתור עוזר בבית-מרקחת. השתלם בשפות: צרפתית, אנגלית, גרמנית, וערבית. עברית הרי ידע עוד מוקדם. הרבה לשקוד על ספרי רפואה ובמשך הזמן ידע לטפל בחולים כרופא מומחה. נשא בת ממשפחת דינביץ, מראשוני המתישבים בפתח-תקוה. נסע למארוקו ושימש שם רןפא למשפחת הסולטן. חזר ארצה, התישב בכפר-סבא ושימש רופא למתישבים הראשונים ולכפרים הערבים שבסביבה, וגם ממקומות מרוחקים באו לבקש מרפא מאת ''חכים ראזאל'' (הרופא צבי). במלחמה הקודמת שימש רופא למהגרים והרבה לשקוד על טובתם והבאתם ושירת במסירות בבית-החולים שהוקם בכפר למהגרים. הודות לקשריו עם ראשי השלטון בתול-כרם הצליח לפעול לטובת המהגרים, לרסן את הרדיפות ואת הנגישות.

משנכנס השלטון האנגלי לא הורשה להמשיך בעבודה רפואית מחמת חוסר דיפלומה. יצא לשוויץ, למד שנים אחדות באוניברסיטה

181

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא