זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

ללמד אותו ואת אחיו הבבכור שמואל היו הסופרים אז''ר וראובן בריינין, שנטעו בלבם את האהבה לארץ-ישראל

בשנת תרמ''ז עלה שמואל ארצה והתישב בראשון-לציון. בתרנ''ב עלה גם אליהו, הגיע בח' תמוז ליפו ונסע ישר אל אחיו עבד כפועל בכרמים ואחר כמה שנים רכש לעצמו כרם-גפנים במושבה וביתו היה פתוח לפועלים שבאו ארצה בתקופת העליה השניה. בתור מכניס-אורחים הזמין לביתו שני אחים שבאו בדיליז'ס, משה וזלמן גיסין, וההיכרות עמהם התפתחה לקשר-משפחה כשנשא את אחותם לאשה. אחרי שנים מספר עבר לדור בקרבתם בפתח-תקוה, ומשם רכש לו שתי חלקות אדמה בכפר-סבא, נטע כרם שקדים וכשהתחיל הישוב בכפר-סבא בנה לו בית, ומאז הוא תושב כפר-סבא. היה ראש המועצה המקומית הראשונה, וכעת ראש הועד החקלאי. בנו, הד''ר אליקים אוסטשינסקי, השתלם בקליפורניה במדעי החקלאות והפרדסנות וכעת הוא מנהל מחלקת החקלאות של מרכז התאחדות האכרים.

דוד לוונברג

נולד בא' אייר תרנ''ז בראש-פנה לאביו ר' אליעזר, שהיה ממונה כמכונאי מטעם פקידות הבארון על המכונות שבמפעליו במושבה. למד בבית-הספר, כשהורו בו טובי המורים: יצחק אפשטיין ואחריו וילקומיץ ז''ל. כשבגר עבד עבודות פלחה בגליל העליון והתחתון, וב-1910 בא לטפל בנטיעות השקדים שהיו לאביו בכפר-סבא והשתקע בו. בח' ניסן תרפ''א התקשר בקשרי חיתון עם משפחת סוסנובסקי, מראשוני כפר-סבא, בקחתו את בתה לאה לאשה.

בהיותו יליד הארץ ידע את השפה והמנהגים של העם השכן והביא תועלת רבה למושבה הודות לקשרי הידידות שהצליח לקשור עם פקידי הממשלה הטורקית ועם נכבדי הסביבה. כך

180

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא