זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

תיקונים ושכלולים, בית המועצה המקומית, ושתיליו גדלו ושגשגו לאילנות נותני צל נעים, להנאתם של חברי המועצה וכל באי הבית הזה. אך התמונה התלויה בחדר המועצה אינה שלו (אף כי ראוי האיש למזכרת אחרי כל מה שעשה בהתמסרות חלוצית מתמדת ושקדנית בעמל רב למען יעור המקום), אלא של המנוח דב הוז, שאמנם עשה גדולות למען המפלגה שעזרה לרוב חברי המועצה כעת להשתלט עלינו ועל כפרנו, אבל לא למען הכפר עצמו.

ב-1908 נשא לאשה את דובה ממשפחת פדבה מרחובות. אביה היה מנהל בית-החולים העירוני בבריסק שבפלך גרודנא, חובבי-ציון ותיק ממשתתפי אספת-היסוד בקאטוביץ. רכש אדמה ברחובות באמצעות ''אגודת נטעים'' הוורשאית ושלח את בניו ארצה לטפל בנחלה ובנטיעות, ובקיץ 1906 עלה עם כל משפחתו והתישב ברחובות, ובתו הלכה עם בעלה לנטוע ישוב חדש על אדמת כפר-סבא. בנו את ביתם בין הראשונים ונשאו כל סבלות המלחמה. אחרי המלחמה התישבו זמנית בפתח-תקוה ועמלו לבנות מחדש את ביתם בכפר-סבא. אחרי החרבו ב-1921 אמר גם יצחק שיינפיין לגשת לקימום ביתו, אך נפטר בתל-אביב בכ''ד אב תרפ''א ונקבר בבית-הקברות הישן. אשתו חזרה ונשאה באומץ בעול המשק וגידול הילדים ותוך עבודתה הרבה מוצאת היא פנאי וכח גם לעזרת הזולת

*

עד כאן על בוני הבתים הראשונים וכעת על שאר הראשונים.

אליהו אוסטשינסקי

נולד בי''ד חשון תר''כ בעיירה לובסק, פלך מינסק. בילדותו גדל בכפר אוסטשין, שם היתה לאביו העשיר טחנה, ועל שם כפר זה נקראה המשפחה אוסטישנסקי. בין המורים שהוריו הביאו

179

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא