זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

השקדים של כפר-סבא, התקשר אל המקום והועד נתן לו מגרש בן 5 דונמים ושיתף אותו בהלואה מחברת ''עזרא''. במשך שנים היה שומר בלילות בתוך המושבה.

במשך המלחמה הקודמת עבד בכריתת עצים בשביל הצבא הטורקי.

נתן רפופורט

נולד בשאוולי, ליטא, בבית אבי-אמי, הרב הגאון רבי יוסף זכריה שטרן (שהיה חתנו של הרב ר' מרדכי גימפל מרוזינאי, תושב הכפר יהודיה שליד פתח-תקוה בשנותיה הראשונות של אם המושבות). אביו, הרה''ג ר' יעקב דוד רפופורט, היה הרב בקהלת זימל אחרי שהרה''ג ר' אברהם יצחק קוק כיהן שם ברבנות. למד בישיבת אביו ואחר-כך בישיבת טלז, שבראשה עמד אז הרב אליעזר גורדון, ורכש ידיעה רבה בש''ס ובפוסקים

בן 16 החליט להקדיש את חייו לעבודה בארץ-ישראל ובהסכמת אביו עלה ארצה ב-1905, בתקופת העליה השניה, והסתדר כפועל בפרדסי פתח-תקוה. אך בהיותו מקיים את הקשרים עם בית אביו ועם המסורת של בית אביו היה פועל רק לעבודה ולא לפוליטיקה (אז עוד היה יכול יהודי לקבל עבודה בארץ בלי להשתייך לארגון או למפלגה), ולכן לא השתתף בסכסוך שבין האכרים ןהפועלים בפתח-תקוה בשל עניני תרבות ודת. קנה אדמה בכפר-סבא ונטע כרם שקדים לעצמו וגם בשביל אביו הרב, שחסך ממשכורתו הדלה לשם מצות ישוב ארץ-ישראל. בנה את ביתו בין ראשוני כפר-סבא והצטיין בעבודה ובשמירה. יסד ספריה צבורית בכפר מתרומת דודו מפטרבורג לזכר דודתו רחל זק''ש, כמסופר למעלה. בימי ההתקפה הערבית על הישוב העברי ב-1921 יצא בעת הפינוי מכפר-סבא, הצטרף להגנה על פתח-תקוה ובעמדו שם ביום ההתנפלות בשורות הראשונות של

177

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא