זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

קצרה של עסקנות ציונית בגולה עלה ארצה. עבר דרך קאטוביץ בעת שחגגו שם את מלאות 25 שנה לאספת קאטוביץ הידועה. בעברו דרך וינה ביקר במרכז הציוני שיסד הרצל בטירקנשראסה 0. מטריאסט הפליג באניה ובחנוכה תר''ע הגיע ארצה. עבד זמן מועט כפועל חלקאי בפתח-תקוה, ואחר-כך קנה בכפר-סבא חלקת אדמה מאת טוביה סלומון (בן ר' יואל משה סלומון, ממיסדי פ''ת), השתקע אצלנו ובנה את ביתו. העלה אליו את יוסף אחיו, שבטפלו בעת המלחמה בחולי טיפוס הבהרות נפגע במחלה זו ומת בח' אדר תרע''ח ונקבר בכפר-סבא, ב-1920 נסע לבקר את בית אביו והעלה אתו שני אחים, שאחד מהם, אהרן פריבר, הוא פסל-אמן ידוע בארץ.

ברוך פריבר הוא מטבעו עסקן פעיל בעניני הצבור ושוקד על טובת הכלל. בתקופת ה''הגירה'' עמל הרבה לטובת המהגרים ולעזרת החולים, וכעת הוא מנהל הסניף של קופת חולים ההסתדרות לכפר-סבא ולסביבה, וכן פעיל הוא בעניני צבור רבים במסירות ובנאמנות, בעל מזג טוב וחביב על הבריות, חי בשלום יבידידות עם כל התושבים בלי הבדל מעמד או מפלגה. איש מפא''י וגם ציוני טוב, אדם ואזרח טוב וחביב על הכל.

אברהם קמינסקי

נולד בבנדין, פולין, בסיון תרנ''ב. למד בחדר והתחנך כשאר בני מעמדו (אביו היה בעל מלאכה). כשהגיע זמנו נלקח לשרת בצבא הרוסי והשתתף במלחמת רוסיה-יאפאן. אחרי המלחמה ההיא החליט לעלות ארצה. הוריו התנגדו ולכן התגנב בלילה מהבית בלי פרוטה, הלך ברגל עד מוראבסקה שבצ'כוסלובקיה (אז במוראביה האוסטרית). שם עבד כחדשים וחסך מעט כסף להוצאות הדרך. שוב הלך ברגל עד גראץ ושוב עבד וחסך מעט כסף ואחר המשיך את דרכו ברגל עד טריאסט והפליג באניה ליפו. עבד בפרדסי פתח-תקוה ואחר-כך עבר לעבוד בכרמי

176

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא