זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

שטמפפר (ממיסדי פתח-תקוה) נשא אותה לאשה וחתונתם היתה הראשונה בכפר-סבא, ומאז היו מנהלים משק למופת ומצטיינים בעבודתם החרוצה וביחוד בגידול בהמות וירקות

יוסף סוסנובסקי

אחיו הקשיש של חיים סוסנובסקי. בן 12 הרחיק נדוד לפנים רוסיה לבקש את מזלו והגיע עד אירקוצק. הסתדר בעבודה מכניסה ואחר-כך נעשה קבלן להפסקת בקר לשיטה לצבא ולבית-החולים. שם נשא לאשה את ריסיה (רןת) ויינשטיין, בת למשפחה יהודית ותיקה בעיר.

אם כי היתה לו שם זכות-ישיבה ואפשרויות גדולות לרווחים, השתוקקו הוא ואשתו לעלות ארצה. עברו דרך רז'יצה להפרד מהמשפחה ובחנוכה תרע''א הגיעו ארצה דרך אודיסה. גרו זמן מועט בפתח-תקוה ואחר-כך התישבו בחדר אחד של האורוה הצבורית בכפר-סבא. שם נפגעו מטלטליהם בעת ההתנפלות הראשונה של ערביי קלקיליה, כשאחד מבחוריהם נהרג על-ידי שומר מוגרבי בעת גניבת שקדים - כמסופר למעלה באריכות. בנו את ביתם בין הראשונים בכפר-סבא ויצרו תוצרת חלב מהחלב שקנו בסביבה.

במקצוע זה אחזו אחר-כך בתל-אביב, כשמצאו את ביתם הרוס אחרי המלחמה, וכאן מת יוסף סוסנובסקי בח' שבט תר''ץ ונקבר בבית הקברות הישן. שלום לזכרו.

ברוך פריבר

נולד ב-1893 בסוסנוביץ (פולין) לאביו מנחם, סוחר תבואות ובעל טחנה אמיד וחובב ציון. למד בחדר מתוקן בעברית. (זהו אותו חדר מתוקן, שזמן מועט לפני כן הורה בו ביאליק, ואחיו הבכור של ברוך למד אצלו). הבית היה חדור רוח של ציונות ועברית. בן 16 יסד ברוך אגודת נוער ''בני ציון'', ואחרי תקופה

175

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא