זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

חלק פעיל בניהול המשק ובתו רבקה היא הראשונה בשורת ילידי כפר-סבא.

אליעזר נלקין

נולד בתרמ''ז (1887) בעיר פלונסק שבפולין, הושפע מתעמולתו של החסיד-הציוני ר' שמחה אייזיק (שהיה אחר-כך המזכיר הראשון של כפר-סבא ועליו ידבר להלן) . עלה ארצה עם ראשית העליה השניה, עבד כפועל בפתח-תקוה ויצא אל אחיו הבכור לאמריקה כדי לעבוד ולחסוך כסף לבניין עתידו בארץ. אחרי שנים מספר חזר ארצה, נשא לאשה את יונה גרוצקי, קנה אדמה בכפר-סבא ובהשפעת מורו ר' שמחה אייזיק נטע כרם שקדים בעזרת המומחה יחזקאל בית-הלחמי ובנה את ביתו. אך לעת עתה נשאר מחוסר אמצעים להמשיך. בראשית המלחמה הקודמת יצא שוב לאמריקה ונשאר שם כמה שנים. בתרצ''א (1931) חזר ארצה עם צרור כספו ברצון ובתקוה לבנות לו משק חקלאי הגון, אך אחרי זמן מועט מת בז' אלול תרצ''א.
יהי זכרו ברוך.

השאיר אחריו אשה ושני בנים, שאחד מהם התגייס לצבא במלחמה הזאות.

חיים סוסנובסקי

נולד בחנוכה תר''ן (1890) בעיירה רז'יצה, פלך מינסק.בהיותו 10 הכריחה הדחקות אתאביו, חוכר הדואר בעיירה ומוביל סחורות בעגלה מתחנת-הרכבת, לקחתו לעזרה בעבודתו. בן 16 נסע לאירקוצק שבסיביר ועבד שנים אחדות במסחר של אחיו יוסף. ב-1909 עלה ארצה ונכנס ישר לעבודה בכרמי השקדים בכפר-סבא. במשך שנים חסך משכר עבודתו 25 נפוליונים, קנה 25 דונם אדמה ונטע כרם שקדים ובנה את ביתו

בפתח-תקוה הכיר את חיה פוקס ממשפחת יהושע

174

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא