זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

פרק שמיני

כפר עברי קטן בקו האש בין מעצמות אדירות

הדבר התחיל בעונת הקיץ. באחד מימי אוגוסט 1914, ואנו יושבים ליד הערימה בחצר וקולפים שקדים. אתנו חבורה גדולה של יהודים ופועלים ערבים מקלקיליה ומכפר-סבא הערבי. הנה בא רוכב שלוח מאת המוכתרים של קלקיליה והודיע, כי השולטן הכריז מלחמה על ממלכות הכןפרים של אנגליה וצרפת ורוסיה, משום שהן נלחמות בקיסרי גרמניה ואוסטריה, ידידיו ובעלי בריתו של שליט כל המאמינים. כעת חייבים כל הגברים לחזור הביתה לקלקיליה ולהרשם לצבאץ

התלאה הראשונה של המלחמה נתגלתה לנו בהתרוקנות המושבה מפועליה. אבל זו היתה כאין וכאפס לעומת שאר התלאות שהשתגרו על צוארינו והיו כפולות ומשולשות לעומת מה שבא על שאר המושבות.

את סבלות המלחמה של כפר-סבא אפשר לחלק לשלשה שלבים. הראשון - למן ראשית המלחמה בסתיו 1914 עד אביב 1917, כשסבלנו יחד עם כל הישוב ופגעינו היו דומים בקירוב לפגעי שאר המושבות. השני - למן אביב 1917 עד ראשית חורף 1918, כשמושבתנו הקטנה נעשתה מקלט להמוני מהגרים ומגורשים מיפו ומתל-אביב. מצוקת הנעקרים מבתיהם הגדילה את צערינו למראה צארם ומשכה אלינו ביתר שאת את עיניהם הרעות של נוגשי השלטון. השלישי - למן ראשית החורף ועד סוף אביב 1918. למן היות מושבתנו בקו חזית המלחמה ועד שגורשנו ממנה כליל. היה גם שלב רביעי - אחרי צאתנו, כשהמושבה נחרבה כליל בפעולת הקרב עד שבסתיו התקדם הצבא הבריטי וכבש את צפון הארץ. אחרי שסיימו האנגלים את המלחמה בנצחון, הורשינו לחזור אל אדמתנו ולראות את חורבן בתינו ומטעינו.

הקריאה הראשונה בפי שליחי השלטון מקלקיליה לא היתה

129

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא