זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כספים למטרה זו לא אסף, אך את עצמו הפקיע מלחם-החסד. קנה מהאגרונום אפלבוים 200 דונם שהיו לו בכפר-סבא ועוד 50 דונם, התישב בחדר אחד של הבנין הצבורי, חדר-אורוה, הביא אתו מירושלים את הש''ס הווילנאי ושאר ספריו, ובשעות הפנאי המעטות מעבודתו הקשה והרבה במשק, (נטיעות כרמי שקדים ויער אקליפטוס), היה פונה אל ספריו הקדושים והדליק נר של תורה בתוך עולם העבודה.

בנה את ביתו בין הראשונים ונשאר בו במשך המלחמה הקודמת עד הגירוש ועבר לחדרה. אחרי המלחמה חזר לכפר-סבא, תיקן את ביתו ההרוס והתגורר עם אשתו, שני זקנים גלמודים, בבנין הרעוע עם הפרה והסוס, יחידים במושבה השוממה והעזובה. כך ראו אותם וייצמן וסוקולוב כשעברו במסעם אל העמק דרך השרון. יצא לזמן קצר לפתח-תקוה בעת מהומות 1921, חזר לכפר-סבא וחי בה עוד שנים אחדות בדחקות, עד שצאצאיו (אחד מהם - הזמר הידוע חיים- ויטוריו ויינברג) דרשו ממנו לעבור אליהם ירושלימה ולחיות את שארית ימיו עמהם בנחת ובנוחות.

(באדר תש''ה, זמן מועט אחרי פטירת המחבר, נפטר גם הןא בשיבה טובה ונקבר על הר הזיתים בירושלים. יהי זכרו ברוך!).

יהושע וישני

נולד ב-1887 בעיר סרוק, פלך שדליץ. למד בחדר, ואחר-כך בוורשא בגימנסיה. שם היה חבר פעיל בהסתדרות ''פועלי ציון'', בה הכיר את החברה חוה גולדברג (אחותו של נטע הרפז, העסקן בהסתדרות העובדים בארץ). הם החליטו לבנות יחד את עתידם בארץ ישראל ועלו ב-1910. הוא עבד בכרמי ראשון-לציון, בפרדסי נס ציונה ובחות בן-שמן, ובסוף התישבו

172

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא