זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

עם המחבר). ואחר-כך אספר על עוד מספר אנשים שהיה להם חלק חשוב בפיתוח המושבה ובשרות הצבור בה

והנה אחד-עשר הראשונים (לפי סדר א''ב של שמות המשפחה):

יואל אברוצקי

נולד בח' אלול תרנ''א בעיירה מאקארוב שבפלך קיוב. אביו היה סוחר וחובב-ציון ידוע. יואל נתחנך בחדר מתוקן, למד את השפה העברית וגם רוסית, עבד בבחרותו עבודה ציונית בעיירותו ועשה תעמולה בין הצעירים, שיעלו ארצה. הוא היה לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. המשפחה החליטה לעלות והוא היה החלוץ של משפחתו. בתרע''ב (1912) נשא לאשה את בת דוןדו, ציונית גם היא, ומיד אחר-כך עלה ארצה והתמחה כשנה בעבודה בכרמי השקדים שבמושבה באר-יעקב. בכסף ששלחו לו הוריו קנה חלקת אדמה בכפר-סבא ונטע כרם שקדים, בנה אחד מהבתים הראשונים והעלה את כל משפחתו ארצה והתישבו בכפר-סבא.

בכ''ז אדר תש''ב מת. נקבר בכפר-סבא. שלום לעפרו.

דב ויינברג

נולד בשנת 1861 בשדליץ שבפולין לאביו הגביר ר' עוזיאל. למד בחדר ובישיבה והגיע לידיעה מרובה בתלמוד. נשא לאשה את רוחמה בת הרב ליב זק, מורה הוראה בביאלה. שרת שנתים בצבא הרוסי. עלה לארץ ב-1892, התישב בעיר העתיקה בירושלים וישב ללמוד בישיבת ''עץ חיים'', ואחר-כך, כשהכירו את כשרונו המעשי, נתמנה למנהל ישיבת ''חיי עולם'' ובתפקיד זה נסע פעמים אחדות לאירופה לרכוש תומכים למוסד. כפי המסופר פגע בו פעם אחד הנדבנים בגרמניה, קרא לו ''שנורר'' ואמר: מוטב שתאסף כספים ליסוד מושבות חקלאית לתורה ולעבודה!

171

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא