זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

יצחק שיינפיין


פרק אחד-עשר

כבוד חברים

לחובה נעימה יחשוב לי להזכיר בספרי זה גם את אותם הראשונים שהניחו את היסוד לבנין המושבה ונשאו בעול סבלותיה מראשיתה, ראוים הם שיעלו את זכרם בספר. לכן אספר בקצרה קודם כל את תולדות אחד-עשר המתישבים שבנו בה את בתיהם, הבתים הראשונים בכפר. (מספרם היה שנים-עשר, ביחד

170

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא