זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מפקדת הבחירות של השמאל ''תותחים כבדים'' מתל-אביב, אף כי רעיתי עמלה וסבלה למען המושבה מראשיתה ופעלה לטובתה במשך עשרותשנים הרבה יותר מכל החברים החדשים גם יחד.

הבחירות נתנו רוב לרשימת הפועלים. פקידי צבור הפועלים, ובראשם מנהל פרדסים של יהודים מחוץ לארץ, נעשו האדונים של כפר-סבא. הם אינם מרבים להתחשב בדעת צירי ה''מיעוט'' המייצג את מיסדי המושבה, ותיקיה ובעלי אדמתה. כך ביערו מבית הספר הכללי אתהמנהל, אדם יקר, מחנך ותיק ובעל כשרונות בשל השקפתו המסורתית-לאומית. במקומו הרכיבו חבר-מורים שמאלי. השתלטו על אספקת המים. הטילו מסים כבדים על בעלי הנחלאות. מסים שאין הצבור יכול לעמוד בהם.

אף-על-פי-כן מאושר אנוכי שזכיתי להשתרש עם רוב בית אבי בארצנו ולהיות ממיסדי המושבה כפר-סבא.

העיקר שנזכה לראות במהרה באבדן הצר הצורר במפלת כל הזדים וצוררי ישראל ובשוב עם ישראל אל ארצו לכונן בה את מדינתו כימי עולם וכשנים קדמוניות, ויהא שלום על ישראל ולא יוסיפו עוד להתפלג למעמדות ולמפלגות והיה עם ישראל גוי אחד בארץ.


בתצלום: מצבה של דב סקיבין

169

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא