זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

(אחרי החג נתן לנו תעודה רשמית בעברית וברוסית, שהיה לה תוקף חוקי אצל הקונסול הרוסי ועל-ידי כך גם תוקף חוקי כללי), ונפרד מאתנו באיחולים לחיים מאושרים בארץ הקודש וברכת חג שמח.

אחרי המסיבה לא נמצאה עוד עגלה לפתח-תקוה. לכן נהגנו כמו אחרי אספות ''הפועל הצעיר'': לבושים בגדי חתונה הלכנו ברגל ובוססנו בחול העמוק עד שהגענו הביתה. במוצאי החג באו כל החברים הפועלים לשמוח בשמחתנו. זוכר אני את הךצתו של הפועל צ'ודקוב, שאמר באותו מעמד: - ''היודעים אתם, מי היה השדכן בשידוך זה?'' ''מי?'' שאלו נולם, בידעם שלא נזקקנו כלל לתיווכו של שדכן. ''השדכנים היו אישים נכבדים מאד'', הסביר צ'ודקוב, הסופר אז''ר. וגם הסופר אחד-העם לקח חלק בשדכנות''. כולם צחקו להלצה המוצלחת, שמחו ושימחו וגם רקדו, ואפילו רקדו, ואפילו בחורים ובחורות יחד. אז נתגלה, שבטרחת הדרך בערב החג ליפו וחזרה השתכרנו כמה מאות נפוליונים זהב: את הסכום שחותני היה חייב לשלם לפי שטר לפקודת הרב המקומי, אילו ערכנו את החתונה בפתח-תקוה.

פרק שביעי

חבלי יסוד של מושבה

ההתעוררות החדשה לפעולות של גאולת אדמה והתישבות בארץ-ישראל, שקמה בין יהודי רוסיה עם ''תקופת טיומקין'' (1901), הביאה ארצה יהודי בעל כספים מווילנה ושמו חיים אפשטיין. הוא התחבר עם מיכאל היילפרין בפעולות-יזמה נועזות שונות למען תחית העם בארצו. שרידי סיפורים ואגדות נשארו קשורים בשמו בתולדות התקופה ההיא של רומנטיקה לאומית. האיש הזה קנה שטח גדול מזקני הכפר הערבי כפר-סבא.

92

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא