זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

משא יקרה,

היום ימלאו לך 60 שנה, בהם 35 שנה שאני זכיתי להסתופף בצלך. כשאני סוקר את השנים הללו יש לי אפשרות מלאה להגיד שאלו היו שנים מלאותאשר בשבילנו, אנו הבינונו אחד את השני, חיינו אפשר לומר חיים אידיאליים. בטוב לבך השתדלת תמיד להנעים את החיים כדי שיהיו מענינים בכל המובנים. ואף אני מצדי כמדומני לא הפרעתי לך אף פעם בעסקנותך הצבורית יען כי ידעתי שזה גורם לך נחת וענג. את מזגת בלבך אהבה לכל הסובלים והזקוקים, עזרת לכל אחד ואחד ובאותו זמן היית אם מסורה לילדנו, מחנכת טןבה ובעלת בית חרוצה. בהתנהגותך יכולה את לשמש דוגמא לעוד מאות נשים עבריות.

בלב מלא יכול אני להחכיש את האימרה הידועה שאשה עסקנית צבורית איננה יכולה להיות בעלת בית טובה, ואם טובה. את מכחישה את הדברים האלה, את הראית דוגמא של אם מסורה לילדיה, לבעלה ולמשקה, ובאותו הזמן מוצאת עת לכל מיני עבודות צבוריות. וכל מה שעשית נבע מלב טהור. יחסך הטוב למהגרים שישבו בכפר-סבא בזמן המלחמה הקודמת, מסירותך לפליטים שבאו בזמן האחרון לארץ ועבודתך במוסדות הסוציאליים ובהסתדרות נשים ציוניות (ויצ''ו) הם עדים ללבך הטוב. את בעיני סמל הטוב והטהר כראוי לאשה ואם עבריה. את עזרת לי ברכישת כל מה שיש לנו. את הלכת אתי יד ביד לנטע את כרמי השקדים שלנו לפני המלחמה הקודמת. כיום את בת 60, במקרים כאלה נוהגים לנטע עצים, אבל אנו נטענו בארץ עצים למכביר, ולכן במקום עצים אני תורם ע''י ויצ''ו 60 שילינגים לטובת ילדי טהרן. מי יתן ותוכלי להמשיך בדרכך לטובת הכלל ותחיי בתוכנו עוד הרבה שנים עד שנזכה לראות בבוא הגאולה השלמה.

המסור לך
ד. סקיבין

כפר-סבא, י''ב אדר א' תש''ג

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא