זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

ישראל פפר פעיל בעסקנות צבורית גם בארץ. נבחר לחבר מרכז התאחדות האכרים ובזמן האחרון הועמד בראש מחלקת הארגון שלה. נבחר כחבר המועצה המקומית מטעם הצבור האזרחי ולסגן נשיא המועצה, אלא שהשלטון המפלגתי השמאלי אינו שומר תמיד על חוקי ההגינות ובמקרים רבים פועלים הנשיא ובעלי-בריתו על דעת עצמם, מבלי לשאול לדעתו של נציג האזרחים ואפילו בל ידיעתו.

העסקן הדתי זליג ביילין

נולד בדיסנה, פלך וילנה, בא' חנוכה תרל''א, לאביו מיכאל, יהודי למדן וסוחר, שישב כל שנותיו, חוץ מימי החגים, במוסקבה ושם שימש סוכן לבתי-חרושת לאריגים שבפולין. בילדותו למד זליג בחדר, ועברית ורוסית למד מפי מורים פרטיים חובבי-ציון, שחינכוהו והשפיעו עליו ברוחם ופיתחו את שאיפתי ''לשוב הביתה, לארץישראל.

בעת גירוש היהודים ממוסקבה ב-1892 גורשו משם הוא ואביו. בשנה שלאחריה ניסה לסחור בריגא, וגם משם גורש מחמת זכות-ישיבה משום היותו יהודי. ב-1900 התישב בוויטבסק בתור סוכן והצליח בעסקו. כאן נשא לאשה את שיינה הורוביץ, ממשפחת הגר''א מווילנה.

ב-1910 ביקר בארץ וניהל משא-ומתן עם מאיר דיזנגוף בדבר קנית אדמה מחברת ''גאולה'' ליד פתח-תקוה, אך לא קנה. ב-1912 בא מנחם שיינקין בדרך מסעו הציוני לוויטבסק ובילקוטו הצעות לציונים לקנות קרקעות בארץ. ביילין התקשר אתו וכעבר כמה חדשים קיבל במוצאי יום כיפור טלגרמה משיינקין, שקנה בשבילו אדמה בכפר-סבא וביילין העביר אליו באמצעות הבנק הרוסי את מחיר הקרקע. ב-1913 בא ביילין ארצה, קיבל מהועד של כפר-סבא העתק מספר-האחוזה על האדמה שקנה ומסר אותה לי ולאליהו אוסטשינסקי לטפל בה ולנטוע עליה

185

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא