זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מהחיים העבריים המתרקמים בארץ ושמח לצחוקן של נכדותיו הקטנות, שצחקו למבטאו האשכנזי בדיבור העברי.

במלחמה הקודמת התמסר בפתח-תקוה לטיפול בחולים במחלה מדבקת, מצוה שאחרים הזניחוה במקצת מחשש להתדבקות, וגם קבורת המתים במחלה נעשתה כלאחר יד. גם לטיפול במתים התמסר כדי למנוע בזיון המת. כפי המסופר נדבק במחלה ומת בכ''ה ניסן תרע''ו ונקבר בכבוד בפתח-תקוה. לפלי מותו נדב את מגרשו שבכפר-סבא לשם בנין בית-כנסת למתפללים בנוסח חב''ד ולזכרו נקבעה טבלת-שיש בקיר בית-הכנסת. תהי מנוחתו עדן.

*
וכעת על עסקני הצבור האזרחי במקומנו מהשכבה החדשה, שבאה בין שתי המלחמות.

האגרונום ישראל פפר

נולד ברובנא, ווהלין, ב-1 ביוני 1898. אביו תלמיד-חכם, חסיד מסור להרבי מטוריסק, וסוחר אמיד, עמד בראש המזרחי והיה חבר בועד הקהלה בעירו.

ישראל פפר למד בחדר מתוקן, גמר את הגימנסיה הרוסית והחל ללמוד מדעי הטבע באוניברסיטת קיוב, נסע לפראג ונרשם במחלקהלרפואה, אך כשהחליט לעלות לארץ-ישראל ולעסוק בחקלאות נסע לטולוז (צרפת) ולמד באקדמיה לחקלאות עד שהוסמך לאגרונום. בתנועה הציונית היה פעיל עוד מנעוריו ובמשך שהותו בעיר הולדתו עמד בראש הועד המקומי לקרן היסוד ופעל גם לטובת הקרן הקיימת.

כשגמר את לימודיו וחזר לעירו נשא לאשה את בת משפחת דיוויק, שגמרה אקדמיה למוסיקה בליאז' (בלגיה), ואחרי החתונה עלו ארצה, הגיעו בערב פסח תרצ''ב והתישבו בכפר-סבא. הוא נטע פרדס ואשתו נותנת שיעורים במוסיקה ועורכת מזמן לזמן קונצרטים בהצלחה.

184

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא