זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

הרקעות לאריסים מקומיים. על כל פנים נשארו למזכרת תכניות של התישבות ושמות עבריים יפים לנקודות הישוב שאמרו להקים שם. אחד השמות הללו היה תפארת בנימין, על שם הבארון בנימין רוטשילד. השם הערבי של המקום הוא נפעה.

סיירנו את הקרקעות ההם בכאב-לב ובמשאלה לוהטת, שיבוא יום ושוב יבואו מתישבים עבריים ויתאחזו במקום הזה. ללינת לילה סרנו אל בית הפקידות אשר בחוה שבכפר ג'ילין מקום המושבה לפנים. בזמן סיורנו ישבו שם האגרונום א. אפלבוים וסגנו מר גינזבורג, שהכרנו אותו מסג'רה, בה עבד קודם לכן כעוזרו של מר קראוזה. בתקופת עבודתי בסג'רה נשלח לג'ילין. הם נתנו לנו בבית בן הקומותיים חדר ומטות מסודרות ללינה ואיכסנו אותנו בעין יפה. כמו כן נתנו לנו עזרה והדרכה לסיור כל הקרקעות של הבארון וסביבתם.

בסיור זה גמרנו את התכנית של סיבובנו הגדול. משם שמנו את פנינו מערבה ודרך צמח ויבנאל שבנו הביתה, לסג'רה, עשירים ברשמים ובידיעת הארץ ורעננים ודרוכים להמשיך בעבודה.

פרק חמישי

במושבות יהודה

כשהגענו לסג'רה קידמו החברים הפועלים את פנינו בבשורה רעה על תהפוכה בסדרי החוה, שהתחוללה בעת העדרנו. מההנהלה המרכזית של חברת יק''א אשר בפאריס (זוהי ה''חברה להתישבות היהודים'', מיסודו של הבארון הירש, במטרה להעביר יהודים להתישבות חקלאית בכל מקום אפשרי בעולם. לה מסר הבארון רוטשילד לנהל את מפעלי ההיתישבות שיסד בארצנו. היא שהיתה גם בעלת החוה הסג'ראית. - אחרי מלחמת העולם

62

זכרונות איש כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא