עם עובד: מן המוקד

עם-עובד: לדור

  ספר: מעשים ומגמות

מעשים ומגמות


ריחיים שבורים, מאת ח. הזז

ריחיים שבורים, מאת ח. הזזעם-עובד: לדור

''עם עובד'' לתקופת השנה

שש ספריות מביא ''עם עובד'' לקוראיו בשנה השניה לקיומו. ארבע לבוגרים: ''לדור'', ''כתבי תנועת העבודה'', ''מן המוקד'', ''יד למעיין''. שתים לנוער: ''שחרות'', ''לילד''.

איך אלו אלא התחלה. צרכיו של ציבור- עובדים חלוצי, הסולל דרך לעם - מרובים. הצמיחה, ההסתעפות - בוא תבוא. עם גידולו של כלל-העובדים, עם בוא גל עולים חדשים - תגדל גם התנופה. לכך עינינו נשואות.

בשנה שעברה נוצר קשר של קיימא בין ''עם עובד'' ובין קוראיו בכפר ובעיר, במחנות העבודה ובאהלי הצבא והנוטרים. קם קהל קוראים הנאמן לעצמו וליצירתו. אתו נצא למרחב.

ספריה ''לדור''

תבקש לקיים גם להבא את המגמה שהתותה לפניה: ''ממיטב הספרות העברית החיה, מבחר המחשבה הסוציאליסטית בימינו, יצירות מופת של ספרות העולם, ישראל בתפוצותיו ובארץ, חיי עמים, תנועות ואישים, מגילות הזמן, שאלות חיינו, מקור ותרגום, רומנים וסיפורים, אוטוביוגרפיות וספרי זכרונות; מונוגרפיות היסטוריות, מדיניות וסוציאליות; מחקרים בסוציולוגיה יהודית; דברי עיון וביקורת; מאספים ספרותיים-חברתיים''.

י. בורלא: באופק: רומן היסטורי. גבורו הראשי - יהודה חי אלקלעי, מראשוני מבשרי הציונות. ספר ראשון: כיסופים. הרקע: עכו, דמשק, ירושלים בראשית המאה הקודמת.

דבורה בארון: לעת עתה. סיפורים חדשים.

ח.הזז: סיפורי המהפכה. יצירת הנעורים של הזז, כתובה מחדש על ידי המחבר.

יצחק בער: תולדות היהודים בספרד הנוצרית. ספר עברי מקורי, פרי חקירות עצמאיות של המחבר. מתוך סעיפיו: האגדה וההיסטוריה של קדמות היהדות הספרדית; הפוליטיקה כלפי היהודים בתקופת הכיבושים; חלק היהודים בבנין החיים הכלכליים; היהודים כגורם פוליטי-קולוניזטורי; הארגון הפנימי של הקהלות; האינקויזיציה; השמד והיאוש בחוגי המשכילים; הפולמוס בין יהדות ובין הנצרות; העליה לארץ-ישראל וההתעוררות המשיחים; האנוסים; הגירוש; חלקה ההיסטורי של תולדות יהודי ספרד.

ד. מלץ: מעגלות. סיפור.

מ. סמילנסקי: נרות. דמויות אנשי העליה הראשונהץ

מחשבת ימינו - קובץ שני: אני מאמין. דברי חוקרים והוגים: אלברט איינשטיין, ברטראנד ראסל, האואלוק אליס, י.פ.ס. הולדיין, ל. הוגבן, יוליאן האכסלי, ג'ון סטראצ'י ואחרים.

ז. י. אנכי בין שמים וארץ. סיפורים

נ. דאואנפורט: ''חזקה'' או קנין-הכלל. מחקר רב-ענק במדיניות הכלכלית של ימי המלחמה. המחבר, איש-תיאוריה ואיש-מעשה כאחד, שהתנסה בהנהלת-מפעלים ובשירות ממשלתי, ועתה הוא עורך המדור הכלכלי ב''ניו סטייטסמן'', מותח בקורת חריפה על הממשלה, על הטרוסטים וגם על התנועה המקצועית ותובע שינויים האידיקאליים בארגון המשק.

ד. שמעוניביץ: בחשאי.

עקיבא אטינגר: עם המתנחלים בארץ-אבות. מנסיונו של מחבר בפעולה ההתישבותיות בארץ, משנת 1902, בה ביקר מטעם ועד חובבי ציון, ועד ימינו.

א. א. קבק: תולדות משפחה אחת - המערה והעולם. הספר השני בסדרת הרומנים. מעביר את הקורא אל ימי המרד הפולני ב-1863. ראשית יציאת יהודי פולין ורוסיה מן ''המערה'' להשתתפות פעילה ולוחמת במערכות- העולם, בועדים הריבולוציוניים ובפלוגות פארטיזאנים.

א. שטיינמן: שבחי סופרים. דיוקנאות של רבי ספרותנו החדשה.

ש. חלקין: עד משבר. רומן.

רוברט גרינווד: מיסטר באנטינג בימי שלום ובימי מלחמה. סיפור רב-ענין על ''האדם הקטן'' באנגליה והתמורות אשר חלו בו בעמדו מול הסכנה.

יעקב פיכמן: מספרי-הדור (מי ח. ברנר ועד ח. הזז).

ש. קדרי: עינים עצומות. סיפור.

רפסודות. קובץ ספרותי-חברתי.

לין-יו טאנג רגע בפקין. רומן סיני, כתוב בידי מספר סיני שקנה לו שם גדול בספרות העולם. ''הרגע' ב ''עיר הנצח'' מעלה יריעת-חיים רחבה, מימי הבוסארים ועד התקפת השוד של יאפאן.

גרשם שלום: התנועה השבתאית, שרשיה,נפתוליה וספיחיה. מונוגרפיה היסטורית בתולדות המשיחיות, מלאחר גירוש ספרד ועד ראשית ההשכלה.

ז. שניאור: אנשי שקלוב. כרך ראשון לפרוזה העברית של זץ שניאור

מחשבת ימינו - קובץ שלישי: הפועל האנגלי במלחמה. נפתוליו, מחשבתו, מעשיו (מדברי ארנסט באוין, ארתור גרינווד, ג'אני לי ואחרים).

תופיק אל-חכים: מיומנו של תובע כללי בכפרים. מהוי ההמון החקלאי המצרי, הפקידות והשלטון. תרגם מערבית, בתוספת מבוא על מצרים ומצב המוניה, מ. קפליוק.

א. קריב: מאמרים ומסות.

מאיר וילנסקי: בתחתית ההר. סיפור.

ת. זלוציסטי: משה הס ובני דורו. מחקרים ואגדות. תורגם בידי ג. קרסל. המחבר, הביוגרף הידוע שך הס, טרח ועמל והציל מכליה את חליפת-המכתבים של הס, שהיתה שמורה בארכיון של הסוציאל-דימוקרטיה הגרמנית. המחקרים כוללים:

הס ומארכס, הס ולאסאל, הס ואלכסנדר הרצן, הס וגרץ, הס וברטולד אויארבאך ועוד. אוצר של אגרות רבות ענין לתולדות התנועה הסוציאליסטית ולתולדות הרעיון הציוני.

ל. נ. טולסטוי: סיפורים. ספר שני.

גאנדי: נפתולי עם האמת. ספר אבטוביוגרפי.

א. צ'חוב: סיפורים.

ב. כצנלסון: בחבלי אדם. על מורים וחברים.


לדור: רשימה ראשונה, 1942

לדור: שנה שניה, 1943

לדור: שנה שלישית, 1944צור קשר: lesliesmith466@gmail.com