עם-עובד, לדור:
באופק מאת יהודה בורלא

ספר ראשון: כיסופים

התוכן

א. בעכו ..... 7

ב. במסתרים ..... 50

ג. וידוי ..... 66

ד. בדמשק ..... 90

ה. ביכורי אהבה ..... 116

ו. מבוקר עד ערב ..... 127

ז. קרעים ..... 147

ח. שבילים ..... 154

ט. ענות ירושלים ..... 171

י. שבר על שבר ..... 182

יא. ממעמקים ..... 203

יב. יום שימורים ..... 217

יג. חברת דג''ל ..... 244

יד. בדרך ..... 270

טו. בפרץ ..... 283

 ספר: באופק, מאת י. בורלא: ספר ראשון: כיסופים
באופק, מאת י. בורלא: ספר ראשון: כיסופים
ספר ראשון: כיסופים
רומן
הוצאת עם-עובד תש''ג (1942/43)
עמודים: 294