עם-עובד, לדור:
לעת עתה, מאת דבורה בארון

התוכן

דרך קוצים ..... 7

כריתות ..... 55

לעת עתה ..... 67

 ספר: לעת עתה , מאת דבורה בארון
לעת עתה, מאת דבורה בארון
הוצאת עם-עובד תש''ג (1942/43)
עמודים: 180