עם-עובד, לדור:
נפתלי עם האמת, מאת מ. ק. גנדי

התוכן

הקדמה ..... 5

חלק ראשון ..... 11

חלק שני ..... 85

חלק שלישי ..... 171

חלק רביעי ..... 229

חלק חמישי ..... 329

דברי סיום ..... 437

מילון ..... 441

 ספר: נפתלי עם האמת, מאת מ. ק. גנדי
נפתלי עם האמת, מאת מ. ק. גנדי
רשימות
הוצאת עם-עובד תש''ה (1944/45)
עמודים: 454