פוסטר: עם עובד

תערוכת ספרי ''עם עובד'', כפר סבא , אפריל 1945

תערוכת ספרי ''עם עובד'' כפר-סבא, 1945Disclaimer

תערוכת ספרי ''עם עובד'', כפר סבא , אפריל 1945


והיו ספרי ''עם עובד'' בביתך!

תערוכת ספרי עם עובד, כפר-סבא, אפריל 1945
תערוכת ספרי ''עם עובד'' בועידה החקלאית הששית
של הסתדרות הפועלים החקלאיים בכפר-סבא


ציר זמן: עם-עובד השנה הראשונה (1942)


שאלון, דבר, אוגוסט 8, 1943


עם-עובד: רשימה ראשונה, 1942

עם-עובד: שנה שניה, 1943

עם-עובד: שנה שלישית, 1944

רשימה בספריה ''מן המוקד'', 1943-44


עם מפעל "עם עובד"
דבר, אפריל 28, 1942


מגמתה ותכניתה של הוצאת "עם עובד" :
דברי הסברה בכינוס הפעילים
דבר, אפריל 6, 1942


הסופר/המחבר

הכותרת:

השנה (בעברית):

עם-עובד ספריות/סידרות:

Select Author (English):


עד היום: 4000 חותמים ל"עם עובד"

דבר, יום רביעי, אפריל 22, 1942

מהכפר ומהעיר מתקבלות יום-יום חתימות מרובות על שתי הספריות של הוצאת ''עם-עובד'', ''לדור'' ו''שחרות''. ואתמול נתקבלה למשרדי ההוצאה החתימה ה-4000.

מבתי חרושת רבים נתקבלו דרישות ''לבוא ולהחתים''. במושבים באר-טוביה וכפר-יהושע חתמו כל המתיישבים, ביניהם חתמו רבים על שתי הספריות, ''לנו ולבנינו'',

במושב של ''הפועל המזרחי'' '' שדה-יעקב'' חתמו כמעט כל חברי המושב.

היום מתחילים לחלק לחותמים את שני הספרים, הפותחים את הספריות.
צור קשר: lesliesmith466@gmail.com