עם-עובד: יד למעיין

  ספר: אני קורא בתורה, מאת יצחק שויצר

אני קורא בתורה, מאת יצחק שויצרעם-עובד: ספריה יד למעיין

ספרי שימוש, ספרי עזר ואנתולוגיות לעזרת המורה והמדריך וכל קורא חפץ דעת. ספר הגבורה, התגוננות וקידוש השם. אנתולוגיה היסטורית-ספרותית ערוכה בידי ישראל הלפרין. ח''ב, עד קישינוב.

יצחק אפשטין: עברית נאה. הוראות ועצות טובות להבחנה בלשון, מעזבונו של המורה המעולה.

ג. קרסל: ארץ-ישראל ותולדותיה. מדריך ביבליוגרפי לידיעת הארץ בספרות העברית, עם ליקוטים נבחרים.

יצחק שוייגר: אני קורא בתורה. הרצאת סיפורי התורה ממעשי בראשית עד מות משה. בהארת הפרובלימות האצורות בפנימיותם של הסיפורים.

ג. ז'ק: חינוך לאורה של תנועת העבודה. מגמתו החלוצית ודרכו הפדגוגית של בית-הספר לזרם-העבודה.

ישעיה לייבוביץ: תורת ההתפתחות החדישה. המחבר מרצה למדעי הביולוגיה באוניברסיטה העברית. מעביר לפני הקורא את הישגי תורת ההתפתחות בדורנו ואת התמורות הגדולות שבאו בהצגת בעיות החיים ביקום.

ספר המדינה: תולדות ההשקפות המדיניות מאפלטון ועד לאנין. מקורות ומבואות. סדורים בידי ז. לאנדסהוט.צור קשר: lesliesmith466@gmail.com