יד למעיין:
אני קורא בתורה, מאת יצחק שויגר

התוכן

 ספר: אני קורא בתורה, מאת יצחק שויגר
אני קורא בתורה, מאת יצחק שויגר

עמודים: 237
הוצאת עם-עובד, תש''ד (1943/44)