עם-עובד, כתבי תנועת העבודה:
כתבים נבחרים, מאת ש. לביא

עם מבוא מאת ב. כצנלסון

התוכן

 ספר: כתבים נבחרים, מאת ש. לביא
כתבים נבחרים, מאת ש. לביא
מבוא מאת ב. כצנלסון
כתבים בשני כרכים:
ספר ראשון:
עמודים: 281

ספר ראשון:
עמודים: 213
הוצאת עם-עובד, תש''ד (1943/44)