ציר זמן: עם-עובד השנה הראשונה (1942)


דבר, אפריל 22, 1941

ספר זה, ראשון להוצאת ההסתדרות, מבקש לגולל לפני הקורא את מגילת הגבורה בישראל בארץ ובגולה למן חורבן המדינה העברית ועד ימינו.:

כתבי תנועת העבודה:
ספר הגבורה: אנתולוגיה היסטורית-ספרותית, סדורת בידי ישראל היילפרין. חלק א'

כתבי תנועת העבודה:

דבר, אפריל 20, 1942

הופיעו שני הספרים הראשונים לספריות ''עם-עובד''

לדור:
מגמות ומעשים - דיונים בשאלות חיינו.

שחרות:
מסע הפלאים של נילס הולגרסון עם אווזי-הבר, מאת סלמה לגרלף.

דבר, מאי 8, 1942

נמסר לכריכה ויופיעה בקרוב:

לדור:
ריחיים שבורים, מאת ח. הזז

שחרות:
הלוחמים במות, מאת פול דה-קריף

דבר, יוני 24, 1942

יצא ויחולק השבוע למנויים הספר השלישי לספריות ''עם-עובד'':

לדור:
במלחמה ולאחריה - מבחר דברים של סוציאליסטים אנגלים

שחרות:
חלוצים באו לעיירה, מאת מרדכי האלטר

דבר, יולי 10, 1942

בהוצאת ''עם-עובד'' יצא היום הספר הראשון לספריה ''לילד" - איסופוס החכם - ששים משלים לקטנים וגדולים.

דבר, יולי 20, 1942

הספר הרביעי בחודש הבא:

לדור:
בטרם ארגעה, מאת ג. שופמן

שחרות:
טיול בבית, מאת מ. אילין

דבר, ספטמבר 4, 1942

יצא ויחולק למנויים הספר החמישי לספריות ''עם-עובד'':

לדור:
בית ספר לדיקטאטורים, מאת איגנציו סילונה

שחרות:
יונתן ודורותיאה, מאת ליאופולד קומפרט

דבר, ספטמבר 16, 1942

''מן המוקד'' ספריה חדשה ב ''עם-עובד''

ערב ראש השנה נגמרו בדפוס שני ספרים ראשונים:

תחנה ד': - ממה שראו עיני פקח בלונדון כינוי ה''בליץ'', מאת ג'ון סטראצ'י.

שנים עשר פליטים - רשום בידי ברכה חבס.

דבר, ספטמבר 20, 1942

הופיע ספר חדש, השני בספרית ''לילד'' לספריות ''עם-עובד''

ביאטריצ'ה
מסופר ומצוייר ע''י נחום גוטמן

דבר, אוקטובר 2, 1942

יצאו ויחולקו למנויים הספרים השישי לספריות ''עם-עובד''

לדור:
סיפורים, מאת ל. נ. טולסטוי.

שחרות:
קורות מעפיל צעיר, מאת ברכה חבס.

דבר, ינואר 21, 1943

בספריה ''מן המוקד'' בהוצאת ''עם-עובד'' יצא קונטרס שלישי - ההפצה בכל סניפי ''דבר'' מיום א' 24 בינואר.ש.ז. :

מן המוקד:
קול דמי אחים, לוקטו בידי ברכה חבס

דבר, פברואר 5, 1943

יצאו ויחולקו למנויים הספרים התשיעי לספריות ''עם-עובד''

לדור:
היהודים ברוסיה הסוביטית, מאת יעקב לשצ'ינסקי

שחרות:
ספינות וספנים: כיצד חצו את שבעת הימים, חלק ראשון, מאת ה. וו. ון-לון

דבר, פברואר 28, 1943

לילד:
חרוזים ומעשיות, מאת אליעזר שטיינברג

מן המוקד:
בלי ירח, סיפור, מאת ג'ון סטיינבק

דבר, אפריל 19, 1943

יצאו ויחולקו למנויים בסוף השבוע: ''

לדור:
הריפובליקה הגרמנית, מאת ארתור רוזנברג

שחרות:
סוסים מספרים, מאת פ. בר-אדון

דבר, יוני 4, 1943

בספריות המנויים של ''עם-עובד'' הופיעו שני הספרים האחרונים לשנים-עשר ספרי השנה הראשונה:

לדור:
זכרונות וחויות, מאת אברהם ליסין

שחרות:
מסע הפלאים של נילס הולגרסון הקטן עם אווזי הבר, חלק שלישי, מאת סלמה לגרלף.