עם עובד: מן המוקד

עם-עובד: מן המוקד

POST D
תחנה ד':
ממה שראו עיני פקח
מאת ג'ון סטראצ'י

Post D: Some Experiences
of an Air-Raid Warden, by
John Strachey


שנים-עשר פליטים, מאת ברכה חבס
שנים-עשר פליטים
מאת ברכה חבס


רשימה בספריה מן המוקד 1943-44


עם-עובד: מן המוקד

ספריה חדשה ב''עם-עובד''
דבר, יום רביעי, ספטמבר 16, 1942

לראשית שנת תש''ג השלימה הוצאות הספרים של ההסתדרות את ההכנות לפתיחת מדור חדש: אינפורמטיבי בתכנו ועממי בצורתו: ''מן המוקד'' - מערכת ספרים קטנים, כתובים בדרך קלה ובהירה, ומוקדשים למה שעובר על העולם ועל ישראל בימים אלה.

מדור חדש זה מבקש לסייע להבהרת הכרחנו ולהגברה מאמצנו המלחמתי, מאמצנו שלנו, בכל הבחינות ובכל השטחים. הוא יביא לידיעת הקורא כמה דברים שנעלמו ממנו. ויבקש לפרש ככל האפשר פרשות סתומות. הוא יביא דרישת- שלום מאחים נענים ונאבקים במקומות סבלותיהם.

בספרים ''מן המוקד'' יבואו פרקי-חיים של קרבנות הנאציזם והפאשיזם: עדויות מהימנות מן הגיטאות וממחנות העינויים: ספורי פליטים והרפתקאות מוצלים: תעודות מן ההאבקות במחתרת: דברי לוחמים: בירורים על דרכי המלחמה באויב: דיונים לקראת הנאות --

ערב ראש השנה נגמרו בדפוס שני ספרים ראשונים:

א. ''תחנה ד' ''. ממה שראו עיני פקח בלונדון כינוי ה''בליץ''. כתוב בידי ג'ון סטראצ'י. תרגום מ. בוגרן.

ב. שנים עשר פליטים'' - מן הגלויות השונות. שיר של פליטים אשר על ראשם צברי מוראות המלחמה. וכבשרם ננצצו צפרני האויב. והגורל הגן אותם ופתח לפניהם את שערי המולדת. רשום בידי ברכה חבס.

בינתיים נתפרסמו ההוראות החדשות בעניני נייר הדפוס. ההיסרות את הגודל הייצור הספרותי בידי המפקח על התעשיות הקלית, ובמצב החדש שנוצר עתה בשדה הספר העברי שתלוי גם המשכה של הספריה החדשה.


רשימה בספריה מן המוקד 1943-44צור קשר: lesliesmith466@gmail.com