שנים-עשר פליטים

מאת ברכה חבס

התוכן

החלוץ מגרוכוב

שתי נערות מספרות

יצאו מאתים וחמישים - הגיעו שלושה...

בחסות הצלב

גורשו כחלוצים - חזרו כחיילים

ממחנה-ההסגר בערבות אוסטרליה

ארבעים יום בסירת דייגים

שרידי הפליטים מבנגאזי

השיירה משרעב ומטעז


המחיר 70 מיל
העטיפה: ל. פיין
עמודים: 96