עם-עובד: רשימה בשנה שניה, 1943


| עמוד הבא

''עם עובד'' לתקופת השנה

שש ספריות מביא ''עם עובד'' לקוראיו בשנה השניה לקיומו. ארבע לבוגרים: ''לדור'', ''כתבי תנועת העבודה'', ''מן המוקד'' , ''יד למעיין''. שתים לנוער: ''שחרות'' , ''לילד'' .

איך אלו אלא התחלה. צרכיו של ציבור- עובדים חלוצי, הסולל דרך לעם - מרובים. הצמיחה, ההסתעפות - בוא תבוא. עם גידולו של כלל-העובדים, עם בוא גל עולים חדשים - תגדל גם התנופה. לכך עינינו נשואות.

בשנה שעברה נוצר קשר של קיימא בין ''עם עובד'' ובין קוראיו בכפר ובעיר, במחנות העבודה ובאהלי הצבא והנוטרים. קם קהל קוראים הנאמן לעצמו וליצירתו. אתו נצא למרחב.

א. ספריה ''לדור''

תבקש לקיים גם להבא את המגמה שהתותה לפניה: ''ממיטב הספרות העברית החיה, מבחר המחשבה הסוציאליסטית בימינו, יצירות מופת של ספרות העולם, ישראל בתפוצותיו ובארץ, חיי עמים, תנועות ואישים, מגילות הזמן, שאלות חיינו, מקור ותרגום, רומנים וסיפורים, אוטוביוגרפיות וספרי זכרונות; מונוגרפיות היסטוריות, מדיניות וסוציאליות; מחקרים בסוציולוגיה יהודית; דברי עיון וביקורת; מאספים ספרותיים-חברתיים''.

י. בורלא: באופק: רומן היסטורי. גבורו הראשי - יהודה חי אלקלעי, מראשוני מבשרי הציונות. ספר ראשון: כיסופים. הרקע: עכו, דמשק, ירושלים בראשית המאה הקודמת.

דבורה בארון: לעת עתה. סיפורים חדשים.

ח.הזז: סיפורי המהפכה. יצירת הנעורים של הזז, כתובה מחדש על ידי המחבר.

יצחק בער: תולדות היהודים בספרד הנוצרית. ספר עברי מקורי, פרי חקירות עצמאיות של המחבר. מתוך סעיפיו: האגדה וההיסטוריה של קדמות היהדות הספרדית; הפוליטיקה כלפי היהודים בתקופת הכיבושים; חלק היהודים| עמוד הבא

1

עם-עובד: רשימה בשנה שניה, 1944 '
הרשימה הזו מופיע בספר: כיסופים, מאת י. בורלא, עם עובד, תש''ג (1943)