עם-עובד, דעת:
תולדות היהודים בספרד הנוצרית, מאת יצחק בער

התוכן

 ספר: תולדות היהודים בספרד הנוצרית, מאת יצחק בער
תולדות היהודים בספרד הנוצרית, מאת יצחק בער
כרך ראשון: מתחילתן של הקהילות עד ערב חורבנן בשנת קנ''א (1391)
כרך שני: מן החורבן של שנת קנ''א עד הגירוש
הוצאת עם-עובד, דעת, תש''ה (1944/45)
עמודים: 608