עם עובד: דעות

עם-עובד: דעות

  ספר: תורת הציונות האכזרית, מאת אברהם שרון

תורת הציונות האכזרית, מאת אברהם שרון


ספר: עם הויכוח הציוני, מאת אליעזר ליבשטין

עם הויכוח הציוני, מאת אליעזר ליבנשטיןעם-עובד

ספריה דעות

יצאו עד עתה בספרית ''דעות'' (1944-1945)

- . . . . . . . . . . . על חידוש האנטרנציונל
אברהם שרון . . . . . . . . . . . תורת הציונות האכזרית
אליעזר ליבנשטין . . . . . . . . . . . עם הויכוח הציוני
יוסף רוזן . . . . . . . . . . . נגד מדינה יהודית?
מרדכי קושניר . . . . . . . . . . . בין אדם לקבוצהצור קשר: lesliesmith466@gmail.com