עם-עובד, לדור:
עינים עצומות, מאת שרגא קדרי

סיפור

התוכן

 ספר: עינים עצומות, מאת שרגא קדרי
עינים עצומות, מאת שרגא קדרי
הוצאת עם-עובד תש''ה (1944/45)
עמודים: 348