עם-עובד, לדור:
אנשי שקלוב, מאת ז. שניאור

כרך ראשון

התוכן

 ספר: אנשי שקלוב, מאת ז. שניאור
אנשי שקלוב, מאת ז. שניאור
הוצאת עם-עובד תש''ד (1943/44)
עמודים: 315