עם עובד: מן המוקד

עם-עובד: לדור

  ספר: מעשים ומגמות

מעשים ומגמות


ריחיים שבורים, מאת ח. הזז

ריחיים שבורים, מאת ח. הזזעם-עובד: לדור

עם-עובד: הסדרה השלישית של ספרי ''לדור'' 1944


ב. כצנלסון: בחבלי אדם. על מורים וחברים

ז. שניאור: אנשי שקלוב. מחרוזת ספורים מעיירת מולדתו של המשורר.

אנטול סטרן: אחריתו של נאצי. ההאבקות בין המיתוס של עם יון ובין האכזריות של הכובש הנאצי. מכתב-יד פולני דב שטוק.

עקיבא אטינגר: עם חקלאים עברים בארץ. נסיונותיו של המחבר במפעל ההיתישבות בארץ, משנת 1902 ועד ימינו.

ג' ב. פריסטלי: אור-יום בשבת. רומן מחיי העובדים בבית חרושת למטוסים. מאנגלית פ. גינזבורג.

א. א. קבק: תולדות משפחת אחת. ספר שלישי: סיפור בלי גבורים. אודיסה בתקופת ''התיקונים הגדולים'' של אלכסנדר השני.

דוד לילינטאל: מפעל עמק טאנאסי. תיאור המפעל על האדיר של ישוב עמק טאנאסי בארצות הברית. מאנגלית י. ט. הלמן.

ד. מלץ: מעגלות. סיפור מחיי הקיבוץ בעמק, במשק הנבנה.

ה. נ. ברילספורד: הודו המשועבדת. ניתוח היחסים שבין הודו ובריטניה אחרי כשלונה של משלחת קריפס. מאנגלית י. ט. הלמן.

ש. הלקין: עד משבר. רומן מחיי האינטליגנציה היהודית בכרך האמריקאי.

א. רופין: פרקי חיים (כרך שני). מיום בואו לארץ עד סוף מלחמת-העולם הראשונה. תרגום א. ד. שפירא.

חיים הזז: סיפורי המהפכה. יצירת הנעורים של הזז.

קובץ פוליטי כללי.

ד. שטוק: שנות חיים. פרקי וידוי וזכרון. מלחמת העולם הראשונה בריזמת החויה וההתבוננות של נער יהודי שגלה מביתו.

ש. קדרי: עינים עצומות. נפתולי האדם על אמונתו ומוסרו. ירושלים הישנה והחדשה, אוירתה, טיפוסיה ועולם העיורים שבה.

י. זרחי: ארץ לא זרועה. סיפור. ראשיתה של עלית ביל''ו.

י. י. זינגר: בית קארנובסקי. רומן. גלגולי צאצאיה של משפחת חסידים מפולין.

לי יו-טאנג: רגע בפקין. רומן סיני יריעת חיים רחבה, מימי הבוכסרים ועד התקפת השוד של יאפאן. מאנגלית י. שנברג.

מאהאטמה גאנדי: נפתלי עם האמת. אוטוביוגרפיה. מאנגלית י. שנברג.

תופיק אל חכים: מיומנו של תובע כללי בכפרים. מהווי החקלאים במצרים. מערבית מ. קפליוק.


ספריה לדור: רשימה ראשונה, 1942

ספריה לדור: שנה שניה, 1943

ספריה לדור: שנה שלישית, 1944צור קשר: lesliesmith466@gmail.com