עם-עובד, לדור:
בחבלי אדם, מאת ב. כצנלסון

על מורים וחברים

התוכן

 ספר: בחבלי אדם, מאת ב. כצנלסון
בחבלי אדם, מאת ב. כצנלסון
הוצאת עם-עובד תש''ה (1944/45)
עמודים: 321
מחיר בתש''ה: 600 מיל