עם-עובד, לדור:
יומנו של תובע בכפרי מצרים, מאת תופיק אל-חכים

תירגם מערבית מנחם קפליוק

התוכן

 ספר:  יומנו של תובע בכפרי מצרים, מאת תופיק אל-חכים
יומנו של תובע בכפרי מצרים, מאת תופיק אל-חכים
ונלוו אליו מאמר על הפלח המצרי מאת איבנת אש-שאטי, וסיפורים מאת מחמוד תימור.
תירגם מערבית מנחם קפליוק
הוצאת עם-עובד תש''ה (1944/45)
עמודים: 231
מחיר בתש''ה: 500 מיל