עם-עובד, לדור:
מעשים ומגמות

פרקים מעבודת ירח העיון של ההסתדרות

התוכן

מדברי הפתיחה - ב.כצנלסון

ד. בן-גוריון - מדיניות ציונית

ח. פרומקין - מלחמה בחוסר-עבודה

א. רבינוביץ - יסודות האיגוד המקצועי

המשק הקבלני של ההסתדרות - סולל-בונה: ש. מרגולין - מאין ולאן

המשק הקבלני של ההסתדרות - סולל-בונה: ש. מרגולין - הלל דן - משק עצמי לקבלנות כיצד ולשם מה?

המשק הקבלני של ההסתדרות - סולל-בונה: ב. ר‏פטור - בעיות ופתרונים

א. זברסקי - הקואופרצייח היצרנית בעולם ובארץ

א. זברסקי - בעיות יסוד בשיכון העובדים

ג. מאירסון - עזרה הדדית בימי משביר

פ. נפתלי - משק עובדים והגשמה סו‏ציליסטית

א. גו‏לומב - ראשי פרקים בתולדות ההגנה

ד. בן-גוריון - הפועל וה‏עם

י. טבנקין - לשאלות ההסתדרות

ב. כצנלסון - בשולי דברים

מעשים ומגמות
מעשים ומגמות: פרקים מעבודת ירח העיון של ההסתדרות
הספר הראשון בספריה ''לדור'': דיונים בשאלות חיינו.
עמודים: 398