עם-עובד, לדור:
עם חקלאים עברים בארצנו, מאת עקיבא אטינגר

התוכן

 ספר: עם חקלאים עברים בארצנו, מאת עקיבא אטינגר
עם חקלאים עברים בארצנו, מאת עקיבא אטינגר
הוצאת עם-עובד תש''ה (1944/45)
עמודים: 220
מחיר: 500