עם-עובד, לדור:
משפחת האדמה, מאת משה סמילנסקי

נרות נשמה

התוכן

 ספר: משפחת האדמה, מאת משה סמילנסקי
משפחת האדמה, מאת משה סמילנסקי
ספר ראשון
הוצאת עם-עובד תש''ג (1942/43)
עמודים: 265
מחיר: 400 מיל