עם-עובד, לדור:
בין שמים וארץ, מאת ז. י. אנכי

ספורים

התוכן

הינוקא ..... 9

רב אלחנן ..... 28

אליהו השוחט ..... 39

הנכר ..... 53

חלומות ..... 60

אלול ..... 68

חיים וולטרמאן ..... 105

מניה ..... 115

עם הכותל ..... 130

גבריאל ..... 156

חורף ..... 186

החיים והמות ..... 243

שתי תמונות ..... 247

האמן ..... 251

בן-אדם ..... 254

ארצנו ..... 257

חיים=משה ואשתו ..... 277

אצלנו בארצנו ..... 284

צפה גולגולת על פני הים ..... 288

בימים אלה ..... 291

 בין שמים וארץ, מאת ז. י. אנכי
בין שמים וארץ, מאת ז. י. אנכי
ספורים
הוצאת עם-עובד תש''ה (1944/45)
עמודים: 298