צילום של קהל בחג היובל


בקום המדינה

העליה הכפילה את האוכלוסיה : ''ישראל השניה'' במעברות

חג היובל

עשור ראשון למועצה

מעמד של עיר

רכבת לאיזור התעשיה

ראשי העיר

אברהם קרן

מרדכי סורקיס

זאב גלר

פנחס ספיר: אזרח הכבוד הראשון


239


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא