תוים: טאנגו כפר-סבא

טאנגו כפר-סבא


בתוך קהל המברכים את המושבה ביובל היה גם קול אחר, קולו של אב''א סיקרא (אבא אחימאיר), שכתב ב ''חרות'' ב- 26.5.53 ''הרהורים ליובלה של כפר סבא'' :

''משום מה חגגו עכשיו החוגגים הנצחיים שלנו את יובל היווסדה של כפר-סבא. ההולכים מסעודת-מצווה לסעודת-מצווה, העסוקים יומם, ועוד יותר לילה, בהשמעת נאומים, עשו חישובים ומצאו שלפני חמישים שנה נבנה הבית הראשון בכפר-סבא, ומאחר שלא נמצא ביום זה יובל אחר נתלו הנואמים הנצחיים שלנו ויושבי-הראש האלה, וערכו יובל לכפר-סבא. בעצם כפר-סבא היא ממש אוצר ליובלנים שלנו, אפשר לערוך לכפר-סבא האחת שלושה-ארבעה יובלות לכל הפחות :
יובל הקמת בית ראשון, יובל ראשית ישובה ואחרון-אחרון - יובל כיבוש מועצת כפר-סבא על-ידי הסוציאליסטים. לפני ששים שנה התקיימה הקניה הראשונה של אדמת כפר-סבא. היה אז קונה אחד ויחיד :הנדיב הידוע. לפני חמישיס שנה נבנה הבית הראשון בכפר-סבא. במשך למעלה מעשר שנים היה זה לא רק הבית הראשון במקום, אלא גם הבית היחידי. הישוב התחיל למעשה בכפר-סבא אחר המלחמה הראשונה. - - -

''בכפר-סבא של אז היה לא רק בית אחד. מסביב לבית השתרעו כרמי שקדים. כי זאת לדעת : כל עליה ועליה ופולחן האשרה שלה וסגידתה לעץ מסויים. בימי העליה הראשונה היה קיים פולחן הגפן, בימי העליה השניה היה קיים פולחן השקד, בימי העליה השלישית היה קיים פולחן החציל והעגבניה ובימי העליה הרביעית היה קיים פולחן ההדר. בעלי מטעי השקדים שבכפר-סבא היו מי בחוץ- לארץ, מי ביפו ומי בפתח-תקווה. הפועלים חיו בפתח-תקווה, אכלו פיתה עם זיתים ובצל, רקדו הורה וצרחו 'אל יבנה הגליל'· ביום ראשון היו עולים לכפר-סבא וחוזרים בערב שבת עם חשיכה לפתח-תקווה לבצל ולהורה. - - - בשלהי המלחמה הראשונה, לאחר שאלנבי עם האנזאקים (האוסטראליס והניו-זילנדים) חצו את הירקון, נמצאה החזית במשך שנה תמימה בכפר-סבא. ואז היא נחרבה אם חורבנו של בית אחד שמו חורבן. השקדים כבר הופקרו קודם לכן. - - -

''כיום אין בכפר-סבא אלא מה שיש בארץ כולה''.

עשור ראשון למועצה

את העשור הראשון לפעולת הרשות המקומית (1939 - 1949) סיכם ראש המועצה המקומית הנבחרת הראשונה אברהם קרן:


245


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא