עצרת חגיגית לכבוד השר ספיר

עצרת חגיגית לכבוד השר ספיר


מהשכמת הבוקר עד שעות הערב והלילה, להיות לו לעזר, ללוותו בעת שמחה ובעת צרה. אולם, המלאכה עוד לא הושלמה כל מאמצינו מכוונים למשרה אחת :

לעשות את כפר-סבא למקום ששוב לגור בו''.

בשתי תקופות כהונתו של ז. גלר הוגשמו הגדולות בתכניות העיר, שהעסיקו רבות גם את קודמיו - מערכת הביוב, שנחיצותה נוכח הבניה הגדולה וריבוי האוכלוסיה נהייתה חיונית ביותר, נשלמת והולכת המרכז לתרבות - בית יד- לבנים, שיש בו משום פרעון-חוב לבנינו, שנתנו נפשם קרבן על תקומת המדינה, מוקם והולך. הוקמה הפנימיה התיכונית המשמשת בית לעיצוב דמות החברה החדשה ומנוף לצמצום הפער החינוכי בחינוך. חלה התקדמות נוספת בפיתוח התעשיה ונוצרה תעסוקה לעולים חדשים, הזורמים לכאן הודות לשם הטוב שיש לכפר-סבא במרכזי העליה והקליטה.

פנחס ספיר

אזרח-הכבוד הראשון והיחיד עד כה של כפר-סבא היא פנחס ספיר תושב המקום יותר מ- 40 שנה, אזרחות-הכבוד הוענקה לו לאות הוקרה על פעלו הרב בעבר ובהווה לפיתוח המקום ולביסוסו הכלכלי.

תעודת אזרחות-הכבוד הוגשה לשר פ. ספיר בסיום יום אירועים , בג' בסיון תשכ''ט (1969). אותה עת היה המזכיר הכללי של מפלגת העבודה.

זכויותיו של פ. ספיר בכפר-סבא אין להן ולא כלום עם זכויותיו הרבות והגדולות במדינה. אף כי היתה זו תקופה גדולה של עשיה גדולה, שהטביעה את רישומה על ההיסטוריה של כפר-סבא המחודשת, הרי כל מי שיבוא לסכם ולו גם ביריעה רחבה ביותר, את פעלו של ספיר במקום, ייראו לו הדברים כננסיים לעומת גודל מעשיו במדינה.

שיחק לה המזל לכפר-סבא בשנת 1930 , כשספיר בא למושבה, ששמה הלך לפניה כמושבה עזובה ומוזנחת. עם בואו חילק את עבודתו בין הטוריה והפנקס. הוא העמיד את עצמו במרכז הפעילות הציבורית, בצד קבוצת חברים שניהלה את המאבק על שינוי צביונה של המושבה. לא חלפו חדשים מעטים והוא הפך לכוח המניע, הדוחף והמאיץ, היוזם והמבצע בקידומם של העניינים, תחילה במפעל המים המקומי שהיה נתון בידי בעלי דעה אחדים, ואחר-כך בקופת ''מילווה וחסכון'' של העובדים שפעלה רבות בתחום השיכון.

כבר בשנות ה-30 הראשונות עמד בראש המערכות הציבוריות הגדולות במקום.

260


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא