שר הסעד ד
שר הסעד ד''ר י. בורג מתקבל על-ידי ראש המועצה
ראש המועצה המקומית מורדכי סורקיס

הנבחרים והוועד הלאומי והיה ממקימי מרכז השלטון המקומי והיושב-ראש שלו במשך שנים רבות. הוא גם זכה להיות נוכח במעמד ההכרזה על תקומת המדינה.

בדצמבר 1951 אולץ להתפטר מראשות המועצה בגלל חילוקי-דעות עם סיעתו. ''עוזב אני את הבית הזה'', אמר בישיבה, ''שבו פעלתי רובה של מחצית יובל השנים שאני חי במושבה, מי יודע מה היה גורלה אלמלא הלהט שהשקעתי בעבודתי, שלא היתה, כמובן, עבודת יחיד. חילוקי-הדעות בסיעה לא היו עקרוניים, אלא על דרכי הביצוע היום-יומיים. קשים ומכאיבים היו לי הוויכוחים והמחלוקת עם חברי, שלא תמיד היו לשם שמים''.

מרדכי סורקיס

ראש המועצה המקומית הנבחרת השניה וראש העיריה הראשון, מרדכי סורקיס, היה חבר הרשות המקומית מאז 1949. הוא נולד ב-1905 בסטניסלבוב שבגאליציה. קיבל חינוך מסורתי ועבד בפקידות. היה חבר מרכז ''התאחדות ''ומזכיר סניף במקום,

עלה לארץ ב-1933, התיישב בכפר-סבא ועבד כפועל בבניין ובחקלאות. היה מזכיר לשכת העבודה במקום ומפעילי ''הפועל'', התגייס לבריגדה העברית ושירת בחיל התותחנים. עם תום המלחמה המשיך לפעול להצלת שרידי השואה ונהיה מפקד ''הבריחה'' באזורים שונים באירופה. היה מרכז מחלקת העליה בוועד הפועל, ציר לקונגרסים הציוניים, חבר הוועד הפועל הציוני וחבר מרכז מפא''י ומזכירותה. היה ראש מרכז השלטון המקומי ובתוקף תפקידו זה השתתף בקונגרס של השלון המקומי בארץ ובחוץ-לארץ. כיום הוא חבר הכנסת מטעם מפלגת העבודה ויושב-ראש ועדת הפנים. מאז הבחירות למועצת העיריה ב- 1969 , אינו ממשיך בחבריתו במועצת העיריה.

''מרדכי סורקיס הניח נדבכים על-גבי היסודות שיצקו קודמיו וגם יצק יסודות נוספים לבנייתה ולפיתוחה של כפר-סבא'' , אמר ראש העיריה זאב גלר בדברי פרידתו ממנו בישיבת מועצת העיריה ב-25.11.1969. הפופולאריות הגדולה של מרדכי סורקיס, עממיותו ואהבתו הרבה למקום לא עמדו לו - פרישתו ממפא''י והמערך והצטרפותו לרפ''י העמידו אותו במיעוט, אף כי הקדיש 15 שנה לפעולה הציבורית ולפיתוח המקום, הוא אמר : ''הנני עוזב את התפקיד בהרגשה של . הישגים נכבדים שהושגי בשיתוף עם חברים ועובדים. יחד עם זאת אני נפרד מהתפקיד בחרגשת עלבון צורב וכאב לב על המפלגה, ששנים רבות שירתי אותה.

256


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא