הנחת אבן-פינה לשכונת קפלן בהשתתפות ראש הממשלה דוד בן-גוריון  ב-1951

הנחת אבן-פינה לשכונת קפלן בהשתתפות ראש הממשלה דוד בן-גוריון ב-1951


רבים אחרים. גם ההפגנות בסיסמה ''לחם ועבודה'', שהיו תופעה נפוצה בכל ערי הארץ ומושבותיה הגדולות, היו כאן בהיקף קטן בהרבה מאשר בשאר המקומות.

יובל למושבה

ב- 1953 , במלאות 50 שנה לייסודה, חגגה כפר-סבא, שמספר תושביה הגיע ל- 19,600 , את יובלה הראשון. בחגיגה, שנערכה על מגרש רחב-ידיים בקרבת בית-החולים ''מאיר'', השתתפו נשיאה השני של המדינה יצחק בן-צבי, ראש הממשלה דוד בן-גוריון, שר הפנים יצחק רוקח, יושב-ראש הכנסת יוסף שפרינצק ואורחים רבים.

בדברי הפתיחה של עצרת היובל אמר ראש המועצה המקומית מרדכי סורקיס :

''זכות גדולה נפלה בחלקנו ; אשרינו שזכינו לחוג את חגנו זה במדינת ישראל העצמאית. חמישים שנה עברו מאז הונח היסוד למושבה עברית בלב השרון. חמישים שנות עמל בניין ויצירה. בגאון ובהערצה נעלה על ראש שמחתנו את זכר המייסדים, ראשוני הנוטעים והבונים, שאינם עוד בחיים ושלא זכו לראות את פרי עמלם. ביחוד גדול הכאב ורב האבל על בני כפר-סבא הצעירים, חללי המאורעות ומלחמת העצמאות, אשר במותם ציוו לנו את החיים. בדומיית קודש וברטט הערצה נעלה את זכרם על ראש שמחתנו. מי יתן ואנו, החיים כיום, נהיה ראויים לקרבן הגדול, קרבו חייהם הרעננים, אשר הקריבו הם למעננו.

''חג היובל של כפר-סבא אינו חגה של מושבה זו ותושביה בלבד, כי אם חג המדינה כולה, חג התנועה הציונית ומפעלה, חג ציבור הפועלים בארץ.

''מייסדי מושבתנו, בבואם לכפר-סבא מאם מושבות השרון, פתח-תקווה, ומאם המולדת, ירושלים העתיקה, בו ודאי לא עמדו על המשמעות המדינית בתקעם יתד במושבה זו. בו ודאי לא ידעו להעריך נכונה את נחשונות פעולתם.

''לא קלים היו חיי הראשונים. פעמיים הרבה המושבה כליל, אך מדי פעם הקימוה מחדש. שממה, מדבר, סבל ותלאות, פגעים ומגיפות היו מנת חייהם, אולם חזון הגאולה שפעם בלבם, אימץ את רוחם וכוח סבלם הוא אשר עמדו להם בכל עת צרה וחיזק את ידיהם להמשיך במפעל החלוצי - על אף הכל. בזכותם אנו מסכמים עתה פרשה מפוארת של בניין ויצירה'',

נשיא המדינה יצחק בן-צבי דיבר על המיוחד שבמושבה, המצטיינת בקליטת עולי גלויות שונות, בבניין הארץ ובהגנה עליה.

241


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא