השר י. אלמוגי מתקבל על-ידי ראש העיריה
השר י. אלמוגי מתקבל על-ידי ראש העיריה
ראש העיריה זאב גלר

בהעלאתם. לפני המועצה תכניות פיתוח נרחבות : הקמת היכל-תרבות, התקנת ביוב, הרחבת החינוך העל-יסודי. תכניות אלו תוכלנה להתגשם רק אם האוכלוסיה תגדל. אי-קבלת מעמד של עיר תביא להקפאת המצב הקיים, לצמצום השירותים מחוסר אפשרויות לשאתם, ואולי גם תגרום לכך שהנוער יטוש את כפר-סבא.

'' ועם קבלת מעמד של עיר לא יבולע לחקלאות בה. כפר-סבא היתה מאז ומתמיד מושבה חצי חקלאית. ענף החקלאות לא היה מעולם מקור פרנסה עיקרי, להיפך, התהליך היה עזיבת החקלאות, שלא איפשרה פרנסה קבועה, אלא עבודה עונתית בלבד. 5,500 דונאם פרדס המצויים במושבה שייכים ברובם לאנשים הגרים מחוץ למקום. שאר ענפי החקלאות הם החקלאות המסחרית. התכנית החדשה תאפשר איתור אזורים חקלאיים שלא יבולע להם גם מן המעמד של העיר.

''גם המסים המוניציפליים אינם נקבעים לפי המעמד של הישוב, אלא לפי היקף השירותים שהיא נותן. קיימות רשויות מקומיות קטנות מכפר-סבא, שבהן המיסים גבוהים יותר, כי האוכלוסיה קטנה יותר. הבניה שתבוא עקב שינוי המעמד עשויה להוזיל את השירותים ולהוות מקור הכנסה רציני למועצה. למרבה השמחה קיבלו תושבים רבים את הדעה, שיש להעדיף את שינוי המעמד ולפתח ישוב חצי עירוני, הקולט עליה, מתפתח ומשתלב בפיתוח הכללי של המדינה. צעד זה ישמור על הנוער שיתבסס במקום ולא יותיר אותנו מושבה קטנה המתרפקת על עברה'',

זאב גלר

ראש העיריה השני (והרביעי בשורת ראשי הרשות המקומית) הוא זאב גלר והוא הראשון שצמח מתוך עובדי הרשות המקומית.

נולד בסטניסלבוב שבגליציה ב-1922 ועלה לארץ עם הוריו ב-1937. הצטרף לתנועת הנוער-העובד והיה חבר ב'' הבחרות הסוציאליסטית''. החל לעבוד במועצה המקומית ב-1939 כפקיד עוזר וב-1950 נתמנה למזכיר הרשות.

במלחמת העולם השניה התגייס לבריגדה היהודית ובמלחמת השחרור שירת בצה''ל. היה מזכיר איגוד מזכירי הרשויות ולאחר-מכן גם יושב-ראש האיגוד.

ב- 1965 , בעקבות פרישתו של מ. סורקיס ממפא''י והצטרפרתו לרפ''י, הועמד ז. גלר בראש רשימת המערך בבחירות לרשות המקומית ונבחר לראש העיריה. ב-1969 נבחר לתקופת כהונה שניה. מועמדותו לכהונת ראש העיריה אושרה על-ידי מועצת סניף המערך. מזכ''ל מפלגת העבודה השר פנחס ספיר תמך במועמדותו

258


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא