Full text search : חיפוש טקסט מלא
Keyword Search: מפתח נושאים

Name Search : מפתח שמות

Search the year : מפתח שנה עברית

Search the year : מפתח שנה לועזית


מפתח שמות (טקסט)

מספור דפים (טקסט)

מפתח שנה לועזית (טקסט)

מפתח שנה עברית (טקסט)

כפר סבא: 70 שנה לייסוד כפר סבא (תרס''ג - 1903)
80 שנה לגאולת אדמתה
שלמה אנגל


התוכן :

עטיפה

במבוא הספר : זאב גלר/ ראש העיריה

לספר כפר-סבא : פנחס ספיר : שר האוצר

הקדמה : שלמה אנגל


ללא יום הולדת / 5 - 28

קניית האדמה ; למקורות השם כפר-סבא ; גואלי האדמה ; ; בית אחד לאדם ולבהמה ; מי היו הראשונים.

ראשונים מספרים / 29 - 88

כפר-סבא של הספקולאנטים ; כפר-סבא ... יהוד... ; רמשים וליצים בחורה יחידה ; חג נטיעות ; בית יהודי ; הקדחת אינה מחלה ; ספר התקנות לנחלת כפר-סבא ; חלקם של יהודי ירושלים ; המלאכים היו בדואים ; חורבן ראשון ; הגלימה ; קורות לילה אחד ; חתונה ראשונה. ;

מאורווה לישוב / 89 - 106

הלוואה מברליו ; בניין הבתים ; חשש מעין רעה ; מושב משגיחים טיפוסי ; ועד מבחוץ ; אמבטיה לילדה מחלב ; קבוצת הפועלים הראשונה ; שמיכת צמר גפן מבית אמא ; אל תעזבו את הארץ.

שנות מלחמה / 107 - 138

גזירות והחרמות ; מכת הארבה ; כפר-סבא קולטת פליטי יפו-תל-אביב ; מגיפת טיפוס ; חיי חברה ותרבות ; חורבן שני ; על קביים מבית-החולים ; ביקורו של לאוי ברנדיס ; שיקום המושבה ; "אין בנים ואין בנות כי אם תלים של חרבות" ; הכסף השדוד הוחזר ; חורבן שלישי.

ראשית ההתבססות / 139 - 160

''כפר" סבא קום יקום" ; סידור ספרי האחוזה ; מועמדים חדשים להתיישבות ; קציצות מחלמית ; גלגולים ; תכנית לאיחוד כפר-סבא ועין-חי ; פיתוח חקלאי ; הפרדס הראשון ; לילות שבת.

המאבקים הפנימיים : עבודה עברית / 161 - 198

"מהפכה בלתי אפשרית" ; ראשית המאבק ; נפתולי הפועל העברי ; התנדבות לעזרת הקטיף ; השופט הבריטי מאיים ; סופרים ומורים מצטרפים למשמרות ; ויכוחים בתנועת הפועלים ; משלחת הועד הפועל הציוני ; יהודים יש לנו די - נחוצים פועלים ; מסקנות המשלחת ; פועלים ''לאומיים" ולא "לאומיים '' ; כפר-סבא נהפכה לסמל ; גנן אצל סר ארתור ווקופ ; הפרחים יצרו סיסמה ; יום במשמרת ; לא בית מלון.

המאבק על ניהול עצמי / 199 - 238

שני ועדים לישוב אחד ; מה שאחד בנה קלקל השני ; מכתב לוועד הלאומי ; זכות בחירה לפועלים ; זכות בחירה לנשים ; בחירות מסודרות ; מיפקד כללי ; משני ועדים למועצה נבחרת ; אסיפת תושבים ; חבלי הקמת המועצה ; שלושה מוכתרים ; מועצה ממונה ; מועצה נבחרת ; ועד מושבות השרון ; המאבק על סלילת כביש ; כביש ראשון בכפר-סבא ; שם טוב ; התבדלות ; שיכוני פועלים ועולים ; עליה חדשה ; שיכון לעולי מאוריציוס ; שיכון חיילים משוחררים ; חצרות הדר.

בקום המדינה / 239- 268

העליה הכפילה את האוכלוסיה ; יובל למושבה ; עשור ראשון למועצה ; מעמד של עיר ; עשור שני למועצה ; רכבת לאיזור התעשיה ; ראשי העיר : אברהם קרן ; מרדכי סורקיס ; זאב גלר ; אזרח-הכבוד הראשון פנחס ספיר קרן ; מילגות ומרכז קהילתי על-שם שושנה ספיר.

הגנה ובטחון / 269 - 332

לקלקיליה ; ההתנפלות הראשונה ; פרעות תרפ"א ( 1921 ) ; יחסים עדינים עם השכנים ; ראשיתה של "ההגנה" ; כפר-סבא אינה ניתנת להגנה ; ייסוד "ההגנה" בכפר-סבא ; אצ"ל בכפר-סבא ; ערב מאורעות 1936 ; מאורעות 1936 ; הרצח במשק ''האוצר" ; ההתקפות נמשכות ; הרצח בהרי שכם ; במאמץ המלחמתי ; המאבק לעצמאות ; ההתנדבות באנשים ובכסף ; אותות ראשונים ; המושבה על סף פנוי ; לעזרת המגינים והלוחמים ; לילות קלקיליה ; הלילה הראשון ; הלקח נשכח ; מלחמת ששת הימים ; ימי המבחן ; כלי חירום ; סעד לפליטי קלקיליה ; אות מלחמת ששת הימים ; דקלים ואנדרטות לחללי קלקיליה ; יד לבנים ; חללי ההגנה ; מלחמת הקוממיות ; ''קדש'' ומלחמת ששת הימים.

חינוך ותרבות / 333 - 370

ניצנים ראשונים ; בית-ספר בחורשה ; התלמידים בנו סוכות ; שלושה בוגרים ; הדוד גבר על המורה ; התבדלות ואיחוד ; דלף ומפויחי יונים ; ללא פומביות ; העברת החיניך לרשות המועצה המקומית ; שנות פיתוח ; על אף הזרמים - חינוך אחיד ; משכו ארעי לעולים ; יובל לראשון בתי-הספר ; בית-הספר הממלכתי-דתי ; החינוך התיכוני ; המקצועי ''אורט" ; תכנית החומש לחינוך ; חטיבת הביניים ; החינןך המשלים ; מוסדות חינוך ארציים: אונים ; עלומים ; בירנבאום, אמנה, הפנימיה נעם.

פיתוח כלכלי / 371 - 384

ניצני תעשייה, חתירה מתמדת לקיום מפעלי חרושת ; הזינוק התעשייתי ; עיר הטובלת בירק ; הוועד החקלאי ; כפר-סבא החקלאית ; ''משק" ; מפעל המים ; הכנות לשעת חירום.

מוסדות וארגונים / 385 - 436

בית-חולים מאיר ; בית היולדות ; בית-ספר לאחיות ; בית החולים בשעות חירום ; מגן-דוד-אדום ; בנק-הדם ; הוועד למען החייל ; ארגוני הנשים ; המועצה הדתית ; מועצת הפועלים ; קיבוצי הכשרה ; אכסניה להתארגנות להתישבות מושבית'' ; ברית ערים תאומות עם דלפט ; התחבורה עשור ראשון לעיריה ; נבחרי הרשות המקומית, ; מזכיריה וגזבריה.

מקורות / 435