ארגון השומרים, 1943  מטרה של אברהם דרויאן  עלון השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראלDisclaimer

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל


חוזר מספר 37/4

חוזר מספר 37/4: 30.4.1937: ועדי הסניפים; בסניפים; יומן; תמונות; בקשות; כתובות.
6/6/1/5/ת

1.ועדי הסניפים:

א. הננו להפנות את תשומת לבכם, לסעיף 14 ''ב'' מתקנון הארגון המחייב את ועד הסניף לעביר את הבקשה עם הערותיו לועד הפועל. ז''א אינפורמציה מלאה על המבקש.
ב. נא להמציא למזכירות את הפרוטוכלים של האספות.
ג. נא לעביר את החשבונות של חודש אפריל.

2.בסניפים:

א. השרון הצפוני
ביום 17.4.1937 נערכה בנתניה אספת שומרי השרון הצפוני לשם יסוד סניף. נבחר ועד הסניף והם: ברשד, יעקב; בלום שמשון וברזני.

ב. הצפון הדרומי
ביום 27.4.1937 התקימה במגד פגישה של שומרי השרון הדרומי. הוחלט לסדר פגישות כאלה בכל שבועים, כ''כ הוחלט על עבודה תרבותית ומקצועית לחברי הסניף.

3. יומן:

החברים מתבקשים להמציא למזכירות רפורטים וידיעות ליומן הארגון.

4. תמונות:

החברים מתבקשים להמציא למזכירות 3 תמונות כל רחד.

5. בקשות:

בהתאם לסעיף 14 פסקא ''ד'' מתקנון הארגון, הננו מפנים את תשומת לב החברים לרשימת המבקשים.
הרשומים להלן: פנו בבקשות לקבלם בתור מועמדים לארגון. החברים שיכולים למסור אינפורמציה על המבקשים. מתבקשים להמציא את האינפורמציה למזכירות.

1. אינדורסקי אהרן בן 20 מקצוע חקלאי, פתח-תקוה, ממליץ גולדברג יוס
2. שפירא בנימין בן 33 חקלאי פתח-תקוה ממליץ גולדברג ביאלסקי
3. דמבינסקי אליעזר בן 24 חשמלאי פתח-תקוה ממליץ גולדברג בילסקי.
4. שטרו יצחק בן 25 מכונאי פתח-תקוה ממליץ ביאלסקי שלום.
5. ברו יוסף בן 47 שומר פתח-תקוה ממליץ גולדברג מאירי
6. רודה יצחק בן 30 שוטר נוסף במחנה יהודה ממליץ גולדברג נתןזון
7. בחרוב בן-משה שמואל בן 39 פתח-תקוה ממליץ גולדברג נתנזון.
8. קש דוד בן 41 שומר מחצבות בנזלה
9. מזרחי דוד בן 29 שומר פתח-תקוה ממליץ גולדברג מאירי.
10. מבס יהודה בן 32 נהג פתח-תקוה ממליץ גרובר אברהם
11. שמואלי מאיר בן 37 שוטר בבכריה ממליצים גרובר ביאלסקי.
12. טגיס יושע בן 22 שומר בבאר-יעקב ממליץ רוטשילד אברהם
13. ביטון אברהם בן 38 שומר בברכוב.
14. הוכברג יצחק בן 26 שומר בפרדב התור ממליץ ליברמן אליעזר.
15.פרפר יהושע בן 33 שומר רמת יצחק ממליץ היניך ונתנזון.

6. כתובות:

1. המזכירות הארצית
תל-אביב רחוב העליה 22

1. המזכירות הארצית

2. סניף הדרום
רוטשילד, אברהם: נס-ציונה

3. סניף פתח-תקוה
יוסף גולדברג רחוב רוטשילד, פתח-תקוה

4. סניף השרון דרומי
אברהם דרוין, כפר-סבא

5. סניף השרון הצפוני
ברשד, יעקב, אבן יהודה. בלום שמשון, נתניה.

6. סניף חדרה
יוסף טרטקובסקי, חדרה.

בב''ח

חבר היי אזרח ישראל


תצלום/גלויה: תמונת קבוצתי:
ועידה השביעית של ארגון השומרים, ל''ג בעומר תש''ג, כפר-סבא
23 במאי, 1943


חוקת האגודה: שנתקבל בועידת הצירים, תל אביב, 7.7.1933

חוזר מספר 37/2: 28.3.1937: ההנהלת הזמנית: החרזת ארגון; חברי ועד הזמני; תקנון; שם האגודה; אספת חברים. 6/2/1/5/ת

זכרון דברים: אספה הכללית הראשונה של ארגון השומרים בארץ-ישראל, שמתקימת בתל-אביב ביום 6.4.1937

חוזר מספר 37/3: 19.4.1937: לשומת לב החברים; אספת שומרים;שם הארגון;
נשיא כבוד; ועד הפועל; מועצה; חבר שופטים; ועדת הבקורת;
מסי הארגון; בסניפים. 55/3/1/5/ת

חוזר מספר 37/4: 30.4.1937: ועדי הסניפים; בסניפים; יומן; תמונות; בקשות; כתובות. 78/4/1/5/ת

חוזר מספר 37/5: 9.5.1937: לשומר; חשבונות;מסים; כלבים; נשק; תמונות; בקשות בסניפים. 95/5/1/5/ת

חוזר מספר 37/7: 15.6.1937: קרן הריכוז; העברות; אלבום; חשבונות; בסניפים. 167/7/1/5/ת

חוזר מספר 37/8: 22.6.1937: שמוש בנשק; המועצה; בסניפים; הודעה. 178/8/1/5/ת

תקנון: שומרים עברים כללי בארץ ישראל

שאלון לנרשם בתור מועמד וחבר

ביקור לחנות "אינטרנציונל'', רחוב אלנבי 54, תל-אביב,
מעבדת רדיו של "ההגנה'' אשר עסקה בייצור ובתיקון מכשירי קשר אלחוטיים.
27 אפריל 1937

השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937
הוצאה חד פעמית עם דין וחשבון של הכינוס הארצי בנתניה 22.9.1937.צור קשר: dtalkville@gmail.com